Stege

Alle borgere indbydes til møde i forbindelse med Kommuneplan 2022

Foto: Vordingborg Kommune

Vordingborg Kommune indbyder til møder vedr. den igangværende kommuneplanrevision, hvor forslaget til Kommuneplan 2022 er i offentlig høring frem til d. 10. oktober 2022.

Vordingborg Kommuner afholder i den forbindelse offentlige møder i de tre købstæder, hvor alle er velkomne til at høre nærmere om planen og bidrage med input til udviklingen af vores lokalsamfund.

  • 22. sep. kl. 19:00 på Iselinge Skolen, Vordingborg.
  • 27. sep. kl. 19:00 på Præstø Skole.
  • 4. okt. kl. 19:00 på Møns Skole, Stege.

På møderne vil der være fokus på de planlægningsmæssige ændringer i de respektive lokalområder. Derudover ønskes det på møderne drøftet, hvilket fokus kommende revision af kommuneplanen bør have i forhold til at sætte rammerne for udviklingen af vores lokalsamfund.

Kom og bliv oplyst om den nye kommuneplan, og bidrag til grundlaget for det fremtidige arbejde med planen, hvor temaer som klima og energi er aktuelt i hele kommunen.

Tilmelding sendes til: planby@vordingborg.dk

Vil du vide mere, så læs indbydelsen til møderne her.  

Forslaget til Kommuneplan 2022 er i høring frem til d. 10. oktober 2022 og kan ses på her. 

Kommentarer