Debat og politik

Budgetaftale på plads i Vordingborg Kommune

Et flertal i Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse enige om en budgetaftale for 2024. Foto: Vordingborg Kommune.

Mandag aften blev et flertal i Vordingborg Kommunes Kommunalbestyrelse enige om en budgetaftale for 2024. Bag aftalen står Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og løsgængerne Martin Graff Jørgensen, Mette Gerdøe-Frederiksen og Heino Hahn.

Den nye budgetaftale er et tillæg til den toårige budgetaftale for 2023 og 2024, som politikerne vedtog i oktober 2022. I den oprindelig toårige aftale forpligtede forligspartierne sig til kun at træffe nye beslutninger om budgettet i 2023, hvis det var nødvendigt for at sikre en økonomi i balance.

Siden den aftale blev indgået, er der sket en række ændringer i forudsætningerne for budgettet, som har betydet, at politikerne nu har måttet lave en tillægsaftale for at styrke balancen i kommunens økonomi.

Borgmester Mikael Smed er meget tilfreds med indholdet i den nye aftale:

– Det er en stram, men en nødvendig og ansvarlig aftale. Vores økonomi er under ekstremt pres i disse år. Det skyldes i høj grad, at der ikke er fornuftig sammenhæng mellem de opgaver, vi skal løse, den lovgivning vi er underlagt, og den finansiering vi modtager fra staten. Vi har derfor måttet træffe en række svære beslutninger og prioriteringer gennem det seneste år for at stabilisere vores økonomi og likviditet. Med den nye aftale sikrer vi, at vi fortsat har fokus på den langsigtede økonomiske planlægning, samtidig med at vi tilfører vi ekstra penge til de mest udsatte områder blandt andet vores dagtilbud, ungeområde og ældreområde. Vi fastholder også fokus på den grønne omstilling. Hvad angår udfordringerne for den kollektive trafik, er vi også blevet enige om at genindføre Flextur så hurtigt som muligt, dog med en højere takst, mens vi arbejder på at udvikle en ny og mere økonomisk bæredygtig model for ordningen. Så ud fra den vanskelige situation, vi står midt i, så synes jeg, at vi kan være godt tilfredse med den aftale, vi har indgået, siger Mikael Smed.

I tillægget til Budgetaftalen tilføres de nødvendige midler til at fastholde den nuværende service. Der tilføres yderligere penge til flere områder, herunder 17 mio. kroner til ungeindsatsen, 5 mio. kroner til det børnesociale område og 5 mio. kroner til demografiudviklingen på ældreområdet.

Der tilføres også 2 mio. kroner til ældreområdet og 5 mio. kroner til at øge den konkrete normering i dagtilbuddene. Derudover afsættes en reserve på 30 mio. kroner, som sammen med det budgetterede overskud skal bidrage til at styrke likviditeten.

Den 15. november præsenterer konsulentfirmaet BDO en række forslag for kommunalbestyrelsen til såkaldte råderumsbesparelser på 20 mio. kroner i 2024 stigende til 25 mio. kroner de efterfølgende år. Kommunens MED-organisation vil som vanligt blive hørt i denne proces, og parterne bag den nye budgetaftale forpligter sig i aftalen til at blive enige om disse besparelser.

Derudover er parterne enige om at godkende de forslag til administrative besparelser, som administrationen har fremlagt. Det sker for at kunne gennemføre den administrative besparelse på 6 mio. kroner, som er resultatet af forårets økonomiaftale for 2024 mellem regeringen og Kommunernes Landsforening (KL). Eneste undtagelse er et forslag om en fælles bogføringsenhed, som først skal revideres, inden politikerne vil tage endelig stilling til det forslag.

Kommentarer