Vordingborg

Hundredvis samlet til stærkt kick-off af nyt skoleår

Foto: Vordingborg Kommune

Skoleåret 2022/23 blev sat i gang med en fælles konference for skoleområdet.

Skoleområdet i Vordingborg Kommune er i en vigtigt udvikling og formålet med konferencen var at skabe grundlag for fælles viden, dialog og refleksion på tværs af skoleområdet. Tematikkerne var inklusion, fælles børnesyn og det vigtige arbejde med at sænke elevernes skolefravær.

Fra skolechefen lyder det, at særligt arbejdet med at sikre, at eleverne kommer i skole, er et vigtigt tema. Derfor er der blevet udarbejdet en ny handleplan for fremmøde og håndtering af fravær i skolerne, så skolerne nu har et fælles afsæt for at arbejde med at sænke elevernes fravær.

På konferencen talte oplægsholderen, konsulent Gro Emmertsen Lund ind i arbejdet med at se på den enkelte elevs årsager til fravær, fordi skolefravær ofte har flere bagvedliggende årsager. Sammen med den nye viden fra dagens oplæg omkring skolefravær giver den nye handleplan skolerne og deres samarbejdspartnere et stærkere fundament for at sætte ind, når en elev har et bekymrende fravær og på den måde håndtere udfordringer med fravær, før problemet vokser.

Ud over over oplægget om fravær bød dagen yderligere to af de faglige fyrtårne på det pædagogiske område; forskeren Lotte Hedegaard-Sørensen og konsulent Tine Basse Fisker, der har omfattende erfaring med pædagogisk udviklingsarbejde og skoleudvikling.

Der var inviteret deltagere bredt på tværs af skoleområdet, og både lærere, skolepædagoger, Ungecenteret, PPR, Børn- og Familieudvalget og en række samarbejdspartnere fra bl.a. ungdomsuddannelserne mødte talstærkt op.

Vært for dagen var skolechef Charlotte Grummesgaard Nielsen, der udtrykte stor tilfredshed med både det stærke fremmøde og det faglige indhold på dagen:

– At vi kan samles 500 mennesker her i dag til en fælles, faglig dag, synes jeg er så vigtigt. Det vidner om, at der er mange aktører, hvis hjerte banker for skolen og at der er en bevidsthed om, at vi har brug for hinanden for at lykkes. Jeg synes, at vi i dag har har berørt nogle meget vigtige emner, der handler om, hvordan vi bedriver skole, så alle de børn, vi har i skolen, har lyst til at være i skolen, at børnene bliver set og lyttet til, og at vi i fællesskab får øje på det, når der er noget vi skal handle på. Fra på mandag kører hverdagen jo og elevernes skal jo i skole hver dag, og det er meget sjældent, vi på den her måde har lejlighed til at samle så mange folk på skoleområdet, så jeg er meget glad for at de mange deltagere har haft mulighed for at være her i dag, lyder det fra skolechefen.

Kommentarer