Livsstil og forbrug

Møns Bank afskaffer al negativ rente

Bankdirektør Per Sjørup Christiansen. Foto: Møns Bank

Efter Nationalbankens seneste renteforhøjelse ændrer Møns Bank satser pr. 17. oktober 2022.

På indlån opkræves ikke længere negative renter – hverken for erhvervs- eller privatkunder. Konti til pension, børne- og uddannelsesopsparing, etablering og iværksættere hæves til 0,25 procent – tillige med Opsparing Plus, der herudover forrentes med 0,45 procent af alt indestående over 100.000 kroner.

Renten på eksisterende lån og kreditter hæves med 0,75 procent med undtagelse af Plusløn, hvor debetrentesatsen fastholdes på 5 procent og Strakslån på 5,5 procent for Plus-kunder og 10,5 procent for øvrige.

Kommentarer