Lundby

Opgradering og renovering af skolelegepladser og udearealer fortsætter

Foto: Vordingborg Kommune

I budgetforliget for 2019 blev der afsat 1 mio. kr. om året til forbedringer af skolernes legepladser og udearealer. I 2019 blev der iværksat opgraderinger og renoveringer af legepladser for 1,7 mio. kr., hvoraf skolernes egenfinansiering udgjorde 0,7 mio. kr.

I 2020 var der planlagt opgraderinger for i alt 1,9 mio. kr. Ikke alle blev gennemført men forventes afsluttet i 2021, hvorfor puljen i 2021 i alt lyder på 2,6 mio. kr.

Fem skoler har projekter i støbeskeen. Af disse kan nævnes:

• Svend Gønge-Skolen, fortsættelse af opgradering af legeplads i Lundby med boldbaner, parkour, tårn og gyngestativer.

• Gåsetårnskolen, udskiftning af svævebane i Ørslev afdeling, klatretårn i Kastrup afdeling, forhindringsbane på Marienberg afdeling samt div. opgraderinger på Iselinge afdeling.

• Møn Skole, klatretårn med net og QR-koder, som kan bruges til leg såvel som til undervisning.

• Præstø Skole har i et større projektforslag til forbedring af udearealerne på Præstø Skole, ansøgt om i alt 400.000 kr. fra legepladspuljen.

• Ungdomsskolen 10. klasse, opgradering af basketballbane

Kommentarer