Kultur

Udstilling: Fra besættelse til koldkrig 1940-1949

Mandag åbnes en planche udstilling om 2. verdenskrig. Her Orlogsfartøjet Havørnen. Foto: Vordingborg Bibliotekerne

På årsdagen for vendepunktet 29. august 1943 åbnes en lokalhistorisk planche-udstilling for Vordingborg Kommune af oberstløjtnant Flemming Bastrup, Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster, og borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune. Oplev perioden i Vordingborg og omegn via flotte plancher udstillet i foyeren i KulturArkaden.

Udstillingen omhandler på lokalt niveau de tre markante datoer, 9. april 1940, 29. august 1943 og 5. maj 1945, samt modstanden mod den tyske besættelse fra den spæde start i 1940 til den store vækst efter 29. august 1943, hvor samarbejdspolitikken ophørte, og Danmark placerede sig på den allierede side. Et stigende flertal indså, at Danmark ikke kunne hygge sig som lilleputland, medens krigen rasede, og at modstand var nødvendig både for anseelsen i udlandet og for vor egen sjæls skyld. Udstillingen slutter med ”den lange befrielse” og de turbulente år 1945-1949, hvor besættelsens problemer stort set blev løst samtidigt med koldkrigens indtog og Danmarks tilslutning til NATO.

Udstillingen er en lokalhistorisk planche-udstilling for Vordingborg Kommune, der åbnes på årsdagen for vendepunktet 29. august kl. 13.30 af oberstløjtnant Flemming Bastrup, Hjemmeværnsdistrikt Sydsjælland og Lolland-Falster, og borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune.

Bag udstillingen står en kreds af frivillige, hvor de fleste er eller har været medlemmer af Hjemmeværnet (HJV). De holder til på HJV-center Skovhuse på den tidligere radarstation og indsamler og registrerer genstande, papirer, fotografier mv. fra HJV´s historie. Her er man i fuld gang med at etablere en ny udstilling i radarbunkeren om Den kolde Krig og HJV i Sydsjælland og på Møn sammen med en udstilling om radarstationen. Disse udstillinger vil – sammen med radartårnet – blive offentligt tilgængelige for foreninger, skoler mv.

Udstillingen kan besøges i Kulturarkaden indtil 29. september, på Præstø Bibliotek 3.-17. oktober og Møn Bibliotek 18. oktober -3. november. Herefter stilles udstillingen til rådighed for skoler, foreninger mv.

Kommentarer